Marie-Dominique Philippe, OP – „În inima iubirii“

(convorbiri despre iubire, căsătorie şi familie)

Editura Paideia, 2003; 331 p.

N-am reuşit să înţeleg niciodată de ce cred unii că teologia şi filozofia nu pot fi în mod fertil conciliate; am bănuit întotdeauna că la mijloc există nu doar o scădere a inteligenţei, ci şi un fel de obtuzitate a inimii.

Părintele Marie-Dominique Philippe, fondatorul Comunităţii Sfântul Ioan şi profesor de filozofie la Fribourg (Elveţia) reprezintă un contraexemplu strălucit: a studiat și a predat atât teologia cât și filozofia (și nu s-a smintit, dimpotrivă…)

Cartea pe care v-o prezint – ÎN INIMA IUBIRII (convorbiri despre iubire, căsătorie şi familie) – este o călătorie învăţătoare în spiritualitatea creştină de ieri şi de azi, în Tradiţia bisericii, în litera şi spiritul Evangheliilor, căutând să răspundă unor întrebări fundamentale, începând cu „Ce spune Biblia despre unirea dintre bărbat şi femeie?“ şi culminând cu provocările la adresa familiei în societatea contemporană.

Structurată sub formă de interviu, această carte îi prilejuieşte celebrului dominican ocazia de a aborda cu supleţe şi eleganţă, dar în acelaşi timp tranşant şi fără concesii „progresiste“, o serie întreagă de chestiuni delicate, lămurindu-le pe deplin, în folosul interlocutorilor şi cititorilor săi: prietenia, iubirea spirituală şi cea pasională, logodna, căsătoria, contracepţia, avortul, separarea, divorţul, naşterea, creşterea şi educarea copiilor, rugăciunea, suferinţa, boala şi moartea în ochii celor mici dar şi ai celor mari…

Preotul-filozof de la Fribourg apelează la un discurs filozofic, e limpede, dar acesta e permanent luminat şi însufleţit de teologie, ba mai mult, de credinţă. Recursul la Vechiul şi Noul Testament este constant, fineţea erudiţiei sale fiind copleşitoare. Iar la obiecţia că ideile exprimate de el ar putea fi respinse de unii doar pe motiv că e preot, Marie-Dominique Philippe replică ironic-amuzat: „Dar nu vorbeşte popa, ci filozoful!“

Personal, găsesc un motiv de încântare în demontarea unor durabile poncifuri pe care Occidentul desacralizat, ateizat şi anticlerical le tot pune „în cârca“ Bisericii. Sau evitarea unor abile capcane „umanitare“. Exemplu: Divorţul, în împrejurări speciale, nu e totuşi justificat? Nu. Avortul, în circumstanţe dramatice, nu e cumva de preferat? Iarăşi NU! Şi tot aşa…

Teologia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan – o teologie a luminii şi a iubirii – străbate discursul filozofic al lui Marie-Dominique Philippe, conferind acestei cărţi de pedagogie familială liniile de forţă ale argumentării.

Şi părintele dominican mai reuşeşte ceva: să păstreze un limbaj accesibil tuturor, şi asta în ciuda unei erudiţii excepţionale, pe care nu nici încearcă să o ascundă.

„În inima iubirii“ este o carte minunată, a cărei lectură o recomand… din toată inima.

Advertisements