„Raymund Netzhammer OSB, Episcop în România, într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase“

ediţie de Nikolaus Netzhammer şi Krista Zach, Editura Academiei Române,      Bucureşti, 2005 (2 volume)

Monumentala ediţie în limba română (2 volume totalizând 1600 de pagini, în traducerea prof. dr. George Guţu de la catedra de limba germană a Universităţii din Bucureşti) a jurnalului ţinut de Raymund Netzhammer în perioada când a fost Arhiepiscop de Bucureşti (1905-1924) reprezintă pentru cititorul contemporan o dublă întâlnire memorabilă: cu un om şi cu o ţară.

Omul – Raymund Netzhammer: personalitate vastă, renascentistă, plurivalentă, deschisă şi lipsită de prejudecăţi, dar puternică şi intransigentă deopotrivă. Om al Bisericii şi al timpului său, călugăr benedictin, preot, arhiepiscop, profesor, călător neobosit, istoric, etnolog şi numismat pasionat, scriitor talentat, organizator sagace şi diplomat abil, autorul acestor pagini este o prezenţă copleşitoare pentru cititorul de astăzi. Valoarea jurnalului este excepţională: regăsim o lume pe care o credeam pierdută, dar ea a fost salvată şi prin mărturia către sine şi către posteritate a acestui om remarcabil.

Ţara – România. O Românie aşa cum a fost, fără minciunile, perversităţile şi manipulările din manualele de istorie comuniste. Jurnalul lui Netzhammer nu e doar un capitol de istorie a Bisericii Catolice din România, ci şi o pagină de istorie românească. Familia regală a României, mai ales Carol I şi Ferdinand, apoi Ionel I. C. Brătianu, Take Ionescu, Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, Dimitrie Sturdza, Titu Maiorescu, Alexandru Marghiloman şi mulţi alţii sunt personajele principale sau episodice în această frescă istorică, socială, politică şi confesională pe care autorul a aşternut-o pe hârtie. Diplomaţi români sau străini, miniştri, scriitori, oameni de ştiinţă, artişti, ierarhi greco-catolici sau ortodocşi intră în dialog cu Arhiepiscopul catolic de Bucureşti, caută prezenţa, sfatul şi exemplul său. Toate aceste întâlniri, relatate cu minuţiozitate tipic germană, sunt pline de viaţă, de culoare, de savoare, de dramatism uneori, de umor alteori. Personajele din cartea lui Netzhammer nu sunt simple abstracţiuni, aşa cum le regăsim în cărţile de istorie. Sunt oameni vii, concreţi, surprinşi în situaţii de viaţă pe care istoria nu s-a grăbit să le consemneze, iar dacă a făcut-o nu ne-a spus întotdeauna adevărul.

Episcopul Netzhammer a iubit România şi s-a lăsat cucerit de frumuseţile ei naturale, istorice, arhitectonice, folclorice, arheologice, spirituale. „Jurnalul conţine relatări din călătorii, descrieri impresionante ale frumuseţilor ţinuturilor româneşti, ale oraşelor şi monumentelor arhitectonice. Ţinând cont şi de oamenii zugrăviţi aici, însemnările se constituie într-o enciclopedie de o exactitate uluitoare care îl fascinează pe cititor, trezindu-i pofta de a porni la drum şi de a descoperi România pe urmele lui Netzhammer. Pe baza contactelor strânse ale autorului cu toate straturile populaţiei şi a deselor sale călătorii efectuate cu trenul, cu automobilul, pe cal, cu căruţe ţărăneşti, cu vaporul, cu pluta sau chiar şi pe jos, în timpul cărora nu se speria de momentele incomode sau de oboseală, acesta a devenit unul dintre cei mai buni cunoscători ai ţării în numeroase domenii“, scrie în Introducere Nikolaus Netzhammer.

Iubirea Arhiepiscopului  Netzhammer pentru ţara unde a fost trimis să păstorească impresionează prin tonul adecvat care o însoţeşte: m-a frapat faptul că un străin reuşeşte să iubească această ţară aşa cum românii înşişi o fac arareori: cu calm, demnitate, o anumită severitate, dar cu căldură şi emoţie, şi întotdeauna cu luciditate.

„Raymund Netzhammer, Episcop în România, într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase“ este o carte-document care se adresează deopotrivă specialiştilor şi publicului larg, oferindu-le o imagine fastuoasă asupra unei ţări şi asupra unei epoci despre care credeam că ştim totul.

Advertisements